EN
সব ধরনের
EN

কোম্পানি সংবাদ

তুমি এখানে : বাড়ি / খবর / কোম্পানি সংবাদ

 • ব্লুমডেন জিরকোনিয়া ใน ตลาด ท้องถิ่น ของ

  ลู ม เดน เซอร์ โค เนีย บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ ,30,000 XNUMX ดอลลาร์ ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX สำคัญ เช่น เช่น เลย เลย ไป ใน ไม่ ช้า

  আরও বিস্তারিত!
 • の ロ ロ ー

  特別 区 部, 名古屋 市, 豊 橋 市, 岡 崎 市, 一 宮 市, 瀬 戸 市, 半 田 市, 市 市 八 八 八 市の ブ ル ー ム デ ン ジ ル コ ニ ア ブ ロ ッ ク は, 今年 の 1 月 か ら 10 月 に か け て す で に 50,000 米 ド ル に 増 加 し て お り, パ ン デ ミ ッ ク が 全国 に 広 が っ て い る に も か か わ ら ず, 明 ら か に 非常 に 典型 的 な 重要 な 市場 に な っ て い ま すし か し 、 、 現在 福岡 市 久留 久留 久留 福島よ う な 多 く の 場所 や 重要 な 都市 で 多層 ジ ル コ ニ ア の 要件 が 高 ま っ て い ま す। 多層 ジ ル コ ニ ア ブ ロ ッ ク は, 歯 科 修復 物 に 理想 的 な 透明 性 と 強度 を 提供 で き ま す। パ ン デ ミ ッ ク が す ぐ に な く な る こ と を 願 っ て い ま す。 詳細 に つ つ い。。。。。。。。。。 Whatsapp +8613135111830 メ

  আরও বিস্তারিত!
 • অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় বাজারে ব্লুমডেন জিরকোনিয়া ব্লক

  ব্রিসবেন, বুন্দাবের্গ, ক্যাবুলচার, ডারউইন, পালমারস্টন, সিডনি, অ্যালবারি, আর্মিডেল, বাথারস্টের মতো অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় বাজারে ব্লুমডেন জিরকোনিয়া ব্লকগুলি ইতোমধ্যেই এই জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত 42,000 মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে যা স্পষ্টতই খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হয়েছে যদিও মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে । যাইহোক মাল্টিলেয়ার জিরকোনিয়ার প্রয়োজনীয়তা এখন অনেক জায়গায় এবং অ্যাডিলেড, মাউন্ট বার্কার, মেলবোর্ন, আরারাত, বেয়ারেন্সডেল, বেনাল্লা, পার্থ, আলবেনি, মাল্টিলেয়ার জিরকোনিয়া ব্লকের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে যা দাঁতের পুনরুদ্ধারের জন্য আদর্শ স্বচ্ছতা এবং শক্তি প্রদান করতে পারে। আশা করি শীঘ্রই মহামারী কেটে যাবে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে মিস জিনের সাথে যোগাযোগ করুন: Whatsapp +8613135111830 মেইল: sales013@bloomden.com

  আরও বিস্তারিত!
 • এক্সএনএমএমএক্স আইডি, ব্লুমডেন বুথ: ডিএক্সএনইউএমএক্স-এ আমরা যোগাযোগ করি

  আইডিএস মার্চ 12-16, 2019 থেকে কোলোনে তার দরজা খুলেছে। ডেন্টাল সেক্টরের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য মেলা যতটা আন্তর্জাতিক বাজার ...

  আরও বিস্তারিত!
 • এক্সএনএমএক্সএইডসি, ব্লুমডেন বুথ: এক্সএনইউএমএক্সএক্সএক্সএনএমএক্স-তে আপনাকে স্বাগতম

  AEEDC দুবাই MENASA অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ডেন্টাল ইভেন্ট। ইভেন্টটি এখন "শিক্ষা ও উদ্ভাবন স্থানান্তর" প্রতিপাদ্য নিয়ে 24 তম সংস্করণে পা রাখছে ...

  আরও বিস্তারিত!
 • এক্সএনএমএক্স ল্যাবডায়, ব্লুমডেন বুথ নং: Q2019 এ আপনাকে স্বাগতম

  ল্যাব ডে ওয়েস্ট ইভেন্টগুলি পণ্য, পরিষেবা এবং ডেন্টাল টেকনিশিয়ান, ডেন্টাল সরঞ্জাম, ডেন্টাল যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং সরঞ্জামগুলির যোগাযোগের মতো পণ্য প্রদর্শন করে ...

  আরও বিস্তারিত!
 • Blocuri de zirconiu Bloomden pe piața din România

  Blocurile de zirconiu Bloomden de pe piața locală din România precum București, Timișoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov, Sighișoara, Iași și Constanța au crescut deja la jumătate de mil milne deîne de cene deîne de dinne de dinne de dinne de dinne deianne deianne deianne deianne deianne dene গুরুত্বপূর্ন ফরটে টিপিক, প্রিকাম ইয়াই সেরিনি পেন্ট্রু জিরকোনিয়া মনোলিটিক কেয়ার ও রেজিষ্টেন ফোর্টে ম্যারে লা ফোরেস মাই মারি ইন জোনা পোস্টারিওয়ার এস্টি ইন ক্রিয়েটার অ্যাকুম লা সুসেভা, বুসেন্টি, ওরাদিয়া, তুরগু মুরিয়া, সুরিয়া, সুরিয়া, সুরিয়া, সুরিয়া, সুরিয়া, সুরিয়া, সুরিয়া, সুরিয়া aplicat, care oferăă transpțnța esti estetica ideale pentru dinții din față। Informații suplimentare vă rugăm să o contactați pe domnișoara Alice: Whatsapp +8613135119843 ই-মেইল: sales008@bloomden.com

  আরও বিস্তারিত!
 • Bloomden zirconia blocks in USA local market

  Bloomden zirconia blocks in USA local market like New York City, Los Angeles, San Francisco, and Miami, Seattle, Houston already increased to 2million US dollars from this January to October which obviously become very typical important market though the pandemic spreading most states from West to East and it's severe hit to the economy. However the requirements for the multilayer zirconia have been increased now in many states and important cities like Washington, Chicago, such multilayer zirconia blocks can provide the ideal transparency and strength for the dental restorations. Further information please contact Miss Jully: Whatsapp +8618627574922 Mail: sales009@bloomden.com

  আরও বিস্তারিত!
 • Blocs de zircone Bloomden sur le marché local de la France

  Les blocs de zircone Bloomden sur le marché local de la France comme Paris, Lyon, Nice, Bordeaux sont déjà passés à 300000 euros de janvier à octobre, ce qui devient évidemment un marché important très typique bien que la pandémie se propage dans tout le pays et qu'elle a sévèrement frappé l'économie. Cependant, les exigences pour la zircone multicouche ont été augmentées maintenant dans de nombreux endroits et des villes importantes comme Marseille, Nantes, de tels blocs de zircone multicouche peuvent fournir la transparence et la résistance idéales pour les restaurations dentaires. J'espère que la pandémie pourrait bientôt disparaître. Pour plus d'informations, veuillez contacter Mlle Alice: Whatsapp +8613135119843 Courriel: sales008@bloomden.com

  আরও বিস্তারিত!
 • Virágzó cirkónium-blokkok a magyarországi helyi piacon

  A magyarországi piacon fellobbanó cirkónium-blokkok, mint például Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, január és október között már 50 000 euróra nőttek, ami nyilvánvalóan nagyon tipikus fontos piacgá vált, bár a világjárvány elterjedt az egész országban. A többrétegű cirkónium-oxidra vonatkozó követelmények azonban sok helyen és olyan fontos városban, mint Győr, Nyíregyháza és Kecskemét, megnőttek, az ilyen többrétegű cirkónium-blokkok ideális átlátszóságot és erőt adhatnak a fog helyreállításához. A remény-járvány hamarosan elmúlhat. További információkért forduljon Miss Alice-hez: WhatsApp +8613135119843 Mail: sales008@bloomden.com

  আরও বিস্তারিত!
 • Bloky oxidu zirkoničitého Bloomden na českém místním trhu

  Bloky zirkonia Bloomden na českém místním trhu, jako je Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, se od ledna do října již zvýšily na 40 000 EUR, což se samozřejmě stalo velmi typickým důležitým trhem, i když se pandemie šíří po celé zemi . Avšak požadavky na vícevrstvý oxid zirkoničitý se nyní zvýšily na mnoha místech a důležitá města jako Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina, tyto vícevrstvé bloky zirkonia mohou poskytnout ideální transparentnost a sílu pro zubní náhrady. Doufám, že pandemie bude brzy pryč. Další informace získáte od slečny Alice: Whatsapp +8613135119843 Mail: sales008@bloomden.com

  আরও বিস্তারিত!
 • Bloki cyrkonowe Bloomden na lokalnym rynku w Polsce

  Bloki cyrkonowe Bloomden na polskim rynku lokalnym, takim jak Warszawa, Poznań, Bydgoszcz / Toruń, Kraków, Łódź, Wrocław, Lublin, Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra, wzrosły już do 20 000 euro od stycznia do października, co oczywiście stało się bardzo typowym ważnym rynkiem mimo pandemii rozprzestrzeniając się w całym kraju. Jednak wymagania dla wielowarstwowego tlenku cyrkonu zostały obecnie zwiększone w wielu miejscach i ważnych miastach, takich jak Opole, Białystok, Gdańsk, Katowice, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Szczecin, takie wielowarstwowe bloki cyrkonowe mogą zapewnić idealną przezroczystość i wytrzymałość uzupełnień dentystycznych. Mam nadzieję, że pandemia wkrótce zniknie. Więcej informacji prosimy o kontakt z Panią Alice: Whatsapp + 8613135119843 Poczta: sales008@bloomden.com

  আরও বিস্তারিত!