EN
Txhua pawg
EN

Tuam txhab xov xwm

Koj tseem nyob ntawm no: Tsev / Xov xwm / Tuam txhab xov xwm

 • Bloomden zirconia บล็อก ตน ตลาด ข้องถิ่น ปอง ประเทศไทย

  บ ลู ม เดน เซอร์ โค เนีย ใน ตลาด ใน ประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ไชย ปราการ, ชัยภูมิ, ตำบล เชียงดาว, เชียงใหม่, เชียงราย, ชุมพร, หาดใหญ่, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี, หาด กะ รน, ขอนแก่น, เกาะสมุย (เมือง) กระบี่ เพิ่ม ขึ้น เป็น 30,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน ตุลาคม ซึ่ง เห็น ได้ ชัด ว่า กลาย เป็น ตลาด ที่ สำคัญ มาก แม้ว่า การ ระบาด จะ แพร่ กระจาย ไป ทั่ว ทั้ง ประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนด สำหรับ เซอร์ โค เนีย หลาย ชั้น ได้ เพิ่ม ขึ้น ใน หลาย สถาน ที่ และ เมือง สำคัญ เช่น ลำพูน เลย ลพบุรี แม่ฮ่องสอน แม่สาย อำเภอ แม่สาย แม่สอด มหาสารคาม มุกดาหาร นครนายก นครปฐม นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช น่าน ไทย นราธิวาส หนองบัว ลำพู หนองคาย บล็อก เซอร์ โค เนีย หลาย ชั้น สามารถ ให้ ความ โปร่งใส และ ความ แข็งแรง ใน อุดมคติ สำหรับ การ บูรณะ ฟัน หวัง ว่า โรค ระบาด จะ ไปมด ใ ใน ไม่ ช้า

  Nyeem ntxiv
 • Hyのiv ‡ ーのi gva¨ ‡ g cクvク— ‡ i G ‡ m ‡ Q |

  東京 特別 区 部 部 名古屋 名古屋 名古屋 名古屋 豊 豊 岡 岡 岡 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 戸 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本の ブ ル ー ム デ ン ジ ル コ ニ ア ブ ロ ッ ク は, 今年 の 1 月 か ら 10 月 に か け て す で に 50,000 米 ド ル に 増 加 し て お り, パ ン デ ミ ッ ク が 全国 に 広 が っ て い る に も か か わ ら ず, 明 ら か に 非常 に 典型 的 な 重要 な 市場 に な っ て い ま す。 し か か 、 、 市 市 市 久留 久留 福島 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市よ う な 多 く の 場所 や 重要 な 都市 で 多層 ジ ル コ ニ ア の 要件 が 高 ま っ て い ま す. 多層 ジ ル コ ニ ア ブ ロ ッ ク は, 歯 科 修復 物 に 理想 的 な 透明 性 と 強度 を 提供 で き ま す. パ ン デ ミ ッ ク が す ぐ に な く な る こ と を 願 っ て い ま すApp。appappappappappappappappappジジャジャャャ問問問appappappappappapp。app。app。。app。app。。app。appappapp。appappappapp。app。app。app。app。appappapp。app。appappapp。appappapp8613135111830app Whatsapp +013 メ XNUMX : XNUMX salesXNUMX@bloomden.com

  Nyeem ntxiv
 • Bloomden zirconia thaiv hauv Australia lub lag luam hauv zos

  Bloomden zirconia block hauv Australia cov kev lag luam hauv zos xws li Brisbane, Bundaberg, Caboolture, Darwin, Palmerston, Sydney, Albury, Armidale, Bathurst, twb tau nce mus txog 42,000 Asmeskas las txij li lub Ib Hlis Ntuj txog Lub Kaum Hli Ntuj uas pom tseeb tias kev ua lag luam tseem ceeb heev txawm hais tias tus kabmob kis tau rau tag nrho suav daws Cov. Txawm li cas los xij cov kev xav tau rau cov multilayer zirconia tau nce ntau tam sim no nyob rau ntau qhov chaw thiab lub nroog tseem ceeb xws li Adelaide, Mount Barker, Melbourne, Ararat, Bairnsdale, Benalla, Perth, Albany, multilayer zirconia block tuaj yeem muab qhov pom kev zoo thiab lub zog rau kev kho hniav. Vam tias yuav kis thoob qhov txhia chaw ib zaug sai sai. Cov lus qhia ntxiv thov hu rau Miss Jean: Whatsapp +8613135111830 Xa ntawv: sales013@bloomden.com

  Nyeem ntxiv
 • Welecom rau 2019 ID, Bloomden Lub Rooj Muag Khoom: D088

  IDS qhib nws lub qhov rooj hauv Cologne los ntawm Lub Peb Hlis 12-16, 2019. Lub ntiaj teb ua lag luam ncaj ncees rau kev kho hniav ntau yog ntau li kev lag luam thoob ntiaj teb ...

  Nyeem ntxiv
 • Zoo siab txais tos rau 2019 AEEDC, Bloomden Lub Rooj Muag Khoom: 2B07

  AEEDC Dubai yog qhov chaw kho hniav ntau tshaj plaws hauv thaj chaw MENASA. Tam sim no qhov kev tshwm sim tau nqis mus rau nws tsab ntawv tshaj tawm 24 nrog cov ntsiab lus "Kev Kawm & Tswv Yim Hloov Hloov` `...

  Nyeem ntxiv
 • Txais tos rau 2019 LABDAY, Bloomden Lub Rooj Muag Khoom No: Q15

  Lub Hnub Sab Hnub Ci cov kev tshwm sim zoo li cov khoom lag luam, cov kev pabcuam, thiab kev sib txuas lus ntawm cov kws kho kaus hniav, cov cuab yeej kho hniav, cov cuab yeej kho hniav, thiab cov cuab yeej ...

  Nyeem ntxiv
 • Blocuri de zirconiu Bloomden pe piața din România

  Blocurile de zirconiu Bloomden de pe piața locală din România precum București, Timișoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov, Sighișoara, Iași și Constanța au crescut deja la jumătate de milion de dolari SUA din iannbr p devnbr p devn tseem ceeb ntawm cov khoom noj khoom haus, precum și cerințe pentru Zirconia monolitică zov yog o rezistență foarte mare la forțe mai mari în zona posterioară este în creștere acum la Suceava, Bușteni, Oradea, Tgurgu Mureș, Alba Miația, Alba Miașia, Bia Mia est, Bia Mia aplicat, zov oferă Transparența eti estetica ideale pentru dinții din față. Cov ntaub ntawv sau tiav lossis hu rau tus xov tooj hu ua Alice: Whatsapp +8613135119843 E-mail: sales008@bloomden.com

  Nyeem ntxiv
 • Bloomden zirconia blocks in USA local market

  Bloomden zirconia blocks in USA local market like New York City, Los Angeles, San Francisco, and Miami, Seattle, Houston already increased to 2million US dollars from this January to October which obviously become very typical important market though the pandemic spreading most states from West to East and it's severe hit to the economy. However the requirements for the multilayer zirconia have been increased now in many states and important cities like Washington, Chicago, such multilayer zirconia blocks can provide the ideal transparency and strength for the dental restorations. Further information please contact Miss Jully: Whatsapp +8618627574922 Mail: sales009@bloomden.com

  Nyeem ntxiv
 • Blocs de zircone Bloomden sur le marché local de la France

  Les blocs de zircone Bloomden sur le marché local de la France comme Paris, Lyon, Nice, Bordeaux sont déjà passés à 300000 euros de janvier à octobre, ce qui devient évidemment un marché important très typique bien que la pandémie se propage dans tout le pays et qu'elle a sévèrement frappé l'économie. Cependant, les exigences pour la zircone multicouche ont été augmentées maintenant dans de nombreux endroits et des villes importantes comme Marseille, Nantes, de tels blocs de zircone multicouche peuvent fournir la transparence et la résistance idéales pour les restaurations dentaires. J'espère que la pandémie pourrait bientôt disparaître. Pour plus d'informations, veuillez contacter Mlle Alice: Whatsapp +8613135119843 Courriel: sales008@bloomden.com

  Nyeem ntxiv
 • Virágzó cirkónium-blokkok a magyarországi helyi piacon

  A magyarországi piacon fellobbanó cirkónium-blokkok, mint például Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, január és október között már 50 000 euróra nőttek, ami nyilvánvalóan nagyon tipikus fontos piacgá vált, bár a világjárvány elterjedt az egész országban. A többrétegű cirkónium-oxidra vonatkozó követelmények azonban sok helyen és olyan fontos városban, mint Győr, Nyíregyháza és Kecskemét, megnőttek, az ilyen többrétegű cirkónium-blokkok ideális átlátszóságot és erőt adhatnak a fog helyreállításához. A remény-járvány hamarosan elmúlhat. További információkért forduljon Miss Alice-hez: WhatsApp +8613135119843 Mail: sales008@bloomden.com

  Nyeem ntxiv
 • Bloky oxidu zirkoničitého Bloomden na českém místním trhu

  Bloky zirkonia Bloomden na českém místním trhu, jako je Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, se od ledna do října již zvýšily na 40 000 EUR, což se samozřejmě stalo velmi typickým důležitým trhem, i když se pandemie šíří po celé zemi . Avšak požadavky na vícevrstvý oxid zirkoničitý se nyní zvýšily na mnoha místech a důležitá města jako Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina, tyto vícevrstvé bloky zirkonia mohou poskytnout ideální transparentnost a sílu pro zubní náhrady. Doufám, že pandemie bude brzy pryč. Další informace získáte od slečny Alice: Whatsapp +8613135119843 Mail: sales008@bloomden.com

  Nyeem ntxiv
 • Bloki cyrkonowe Bloomden na lokalnym rynku w Polsce

  Bloki cyrkonowe Bloomden na polskim rynku lokalnym, takim jak Warszawa, Poznań, Bydgoszcz / Toruń, Kraków, Łódź, Wrocław, Lublin, Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra, wzrosły już do 20 000 euro od stycznia do października, co oczywiście stało się bardzo typowym ważnym rynkiem mimo pandemii rozprzestrzeniając się w całym kraju. Jednak wymagania dla wielowarstwowego tlenku cyrkonu zostały obecnie zwiększone w wielu miejscach i ważnych miastach, takich jak Opole, Białystok, Gdańsk, Katowice, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Szczecin, takie wielowarstwowe bloki cyrkonowe mogą zapewnić idealną przezroczystość i wytrzymałość uzupełnień dentystycznych. Mam nadzieję, że pandemia wkrótce zniknie. Więcej informacji prosimy o kontakt z Panią Alice: Whatsapp + 8613135119843 Poczta: sales008@bloomden.com

  Nyeem ntxiv